Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου»


Η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) έχει εξουσιοδοτήσει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων να υλοποιήσει το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» (Scout of the World). Το πρόγραμμα αυτό είναι μια προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης να ωθήσει τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15 έως 26 ετών, να ασχοληθούν με θέματα που έχουν παγκόσμιο ενδιαφέρον, όπως το περιβάλλον, η κοινοτική ανάπτυξη και η ειρήνη και να αποκτήσουν τις γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και συμπεριφορές που αρμόζουν σε έναν πολίτη του κόσμου.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ενέταξε το πρόγραμμα «Πρόσκοπος του Κόσμου» στην πρόοδο των Μελών του Προσκοπικού Δικτύου. Ωστόσο, εκτός από τα Μέλη των Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να συμμετάσχουν Ανιχνευτές, Βαθμοφόροι, καθώς και μη μέλη του ΣΕΠ.

Η αναγνώριση του Προσκόπου του Κόσμου πραγματοποιείται σε δύο στάδια, την Ανακάλυψη του Προσκόπου του Κόσμου και την Εθελοντική Υπηρεσία του Προσκόπου του Κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: